Camon® Vattenpasta


225 kronor exklusive moms

Vi har haft leveransproblem med  Vecom® vattenpastan och ersätter den med en likvärdig produkt  Camon® vattenpasta. Den används för att se om du har vatten i din tank.

INSTRUKTIONER

Stryk ut några cm vattenpasta längst ner på en trästicka, tumstock eller dylikt.
För ner stickan till tankens lägsta punkt där eventuellt vatten kan samlas.
Finns vatten så syns det tydligt genom att pastan blir signalröd.

Vattenpastan kan användas ner till -15 grader Celsius.
Ingen begränsad livslängd. Så länge pastan kan pressas ut ur tuben, fungerar den.