Fartyg


Hur mår dieseln ombord på ditt fartyg?

Bakterier, jäst och mögel är ett känt fenomen i dieseltankar. Diesel är ett organiskt drivmedel som alltid innehåller mer eller mindre vatten. Vatten kan komma in i tankar via otäta tanklock, luftningsslangar och genom kondens.

I vattnet lever och förökar sig diverse mikrober. De äter av kolet i dieseln och använder sig av syret och svavlet för att ”andas”. Om de får växa så kan det leda till att tankar, slangar och pumpar sätts igen av slem. Metalldelar kan också angripas.

Överallt där man har diesel i förrådstankar, där bränslet lagras, och inte går genom separering ökar risken för kontaminering och tillväxt av slemmbildande mikrober eller ”Dieselbaggar”.

Slemmet sätter igen bränslesystem och filter, vilket kan leda till motorstopp med förödande följder om det sker i livbåtar eller reservgeneratorer. De flesta fartyg har underhållsrutiner som inkluderar användandet av diesel-biocider för att begränsa tillväxt.

Säkerhetsrutiner finns där man startar sina motorer regelbundet en kort stund, men sällan tillräckligt länge för att ”dieselbaggen” ska orsaka stopp. Det sker först efter en längre tids drift, och när det sker benämns det ofta bara som ”skit i dieseln” man saknar kunskap om orsaken, man testar inte och problemet kvarstår Schemalagda provtagningar som inkluderas i underhållssystemet skulle kunna förebygga dessa problem.

Hur vet man om det finns levande ”baggar” i tanken? Man kan ta prover och skicka iväg till de laboratorier som används av oljebolagen. Eller så testar man själv på plats med DieselDipp® eller FUELSTAT®.