Testmetoder


Det finns två bra metoder för att testa diesel


DieselDipp® som är en CFU (Colony Forming Unit) dipslide test. Resultatet kan avläsas efter tre till fyra dagar. Levereras i praktisk Duo-pack eller  tio stycken i en förpackning.


FUELSTAT®. ELISA metod (Enzymkopplad immunadsorberande analys).Ursprungligen framtagen för flygindustrins höga krav. Resultat efter tio minuter. Det mest exakta och tillförlitliga testet som finns på marknaden. Levereras styckvis eller åtta stycken i en förpackning.