Lantbruk


Hur mår dieseln till dina maskiner?

Bakterier, jäst och mögel är ett känt fenomen i dieseltankar. Diesel är ett organiskt drivmedel som alltid innehåller mer eller mindre vatten. Vatten kan komma in i tankar via otäta tanklock, luftningsslangar och genom kondens.

I vattnet lever och förökar sig diverse mikrober. De äter av kolet i dieseln och använder sig av syret och svavlet för att ”andas”. Om de får växa så kan det leda till att tankar, slangar och pumpar sätts igen av slem. Metalldelar kan också angripas.

I våra dieseldrivna bilar är detta inte ett stort problem. Bränslet lagras inte så länge då det normalt förbrukas ganska snabbt. Men där diesel förvaras lång tid i tankar för exempelvis lantbruksmaskiner ökar risken för kontaminering och tillväxt av slemmbildande mikrober eller ”dieselbaggar”.

Det gäller också för lantbruksmaskiner som står still långa tider under till exempel vintersäsongen. Slemmet sätter igen bränslesystem och filter, vilket kan leda till motorstopp med förödande följder.

Det vore nog bra att säkerställa att man inte har kontaminerad diesel i sina anläggningar. Hur vet man då om det finns levande ”baggar” i tanken innan de orsakar stopp och maskinskador? Man kan ta prover och skicka iväg till de laboratorier som används av oljebolagen. Eller så testar man själv på plats med DieselDipp® eller FUELSTAT®.