Fuelstat®


För aktuellt pris, vänligen kontakta oss.

Ursprungligen framtagen för flygindustrins höga krav. Resultat efter tio minuter. Det mest exakta och tillförlitliga testet som finns på marknaden. Krävern inga särskilda kunskaper eller utrustning.

Upptäck problemen tidigt. Upptäcker även mindre mängd föroreningar, vilken typ av förorerningar. Testkitet innehåller allt du behöver. Lätt att avläsa provresultaten.

FUELSTAT® är en ELISA-metod

INSTRUKTIONER

Ta ett prov på dieseln, om möjligt från botten av tanken där eventuellt vatten finns. Om inte det går, så brukar det finnas en avtappningsventil på vattenavskiljaren som sitter på primärfiltret.

Sug upp provet, häll det i bifogad flaska. Skaka om. Droppa ut 4 droppar i var och en av de sex testhålen. Vänta tio minuter, läs av kontrolllinjerna och de eventuella reaktionslinjerna
Jämför resultatet med den bifogade jämförelsekartan.

Vid låg kontaminering kan det räcka med att chock-behandla med ett biocidpreparat. Vid hög kontaminering bör bränslesystemet saneras.