DieselDipp® Teststickor


349 kronor exklusive moms / Duo-pack Artikel nummer: 7329472170015

DieselDipp® teststickor är en sk  dipslide metod. Den rosa sidan är täckt med Rose Bengal-agar och avsedd för upptäckt av jäst och mögel. Den ljusa sidan är TTC-agar som gynnar tillväxten av de flesta bakterier. Vanligtvis tar tillväxt av jäst och mögel längre tid än tillväxten av bakteriekolonier.

Instruktioner för provtagning

Var noga med att inte förorena bränsleprovet eller teststickan under provtagningen. Använd ett rent provtagningskärl av glas eller plast.

Ta ett prov av dieselbränslet, om möjligt från botten av tanken där eventuellt vatten finns. Om inte det går, så brukar det finnas en avtappningsventil på vattenavskiljaren som sitter på primärfiltret.

Plocka ut DieselDipp® stickan ur sin behållare, doppa den i provet ca 10 sekunder. Skaka av överflödig vätska på en bit hushållspapper eller liknande.

Sätt tillbaka stickan i behållaren.

Placera behållaren med teststickan i ett skåp, utan direkt solljus med jämn temperatur, 28°-30° Celsius är idealiskt men det går bra med 20° Celsius också, det tar då lite längre tid för kolonierna att växa till sig.

Efter ca 48 timmar ska bakteriekolonier synas om det fanns bakterier i provet. Efter ca 72 timmar så börjar jäst eller svamp synas, om de fanns i provet.

Vid låg kontaminering kan det räcka med att chock-behandla med ett biocidpreparat  ANTIMIKROB. Vid hög kontaminering bör bränslesystemet saneras.