Antimikrob för Diesel


165 kronor ex moms, eller 2,200 kr ex moms för en låda om 16 st flaskor.

Antimikrob är en starkt koncentrerad mikrobiocid (fungicid och bakteriocid) utformad för att förhindra tillväxt av mikroorganismer i flytande bränslen. Stoppar tillväxt av bakterier, alger och slem i bränsletankar, som kan leda till motorproblem.

ANVÄNDNING
Dränera ev. vatten från bränsletanken. Tillsätt biociden när tanken är ¾ full. Fyll sedan tanken. Vid synligt slem i tanken eller igensatta filter kan doseringen tillfälligt ökas kraftigt. Används som förebyggande och botande behandling för att kontrollera en rad
olika svampar, bakterier och jäst som finns i bränslet. Är långtidsverkande och biologiskt nedbrytbart.

I förebyggande syfte används det i koncentrationen 5ppm till 10 ppm. Dvs en 200 ml flaska räcker till 1000 liter.

Vid chockdosering, när man konstaterat att det förekommer en hög grad av kontaminering används det i högre koncentrationer, upp till 50 ppm. Dvs upp till 200 ml för 200 liter bränsle